O NÁS

Zastupujeme klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (u všech druhů domácích průmyslových práv - patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu, dodatkových ochranných osvědčení) ve všech etapách řízení (od podání přihlášky po udělení), a dále též před Evropským patentovým úřadem v Mnichově a před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM v Alicante), který se zabývá registrací evropských komunitárních ochranných známek a průmyslových vzorů. Dále zastupujeme i před soudy (Městský soud, Vrchní soud, správní soudy, ne však před Nejvyšším soudem a Ústavním soudem) ve věcech vymáhání práv z průmyslového vlastnictví.

NAŠE KANCELÁŘ

Naše kancelář byla založena k 1. lednu 2008 třemi patentovými zástupci, přičemž dva z partnerů mají technické vzdělání a třetí má úplné právní vzdělání. Naše kancelář se věnuje všem aspektům ochrany průmyslových práv. Ačkoliv se jedná o nově vytvořenou kancelář, všichni tři partneři mají bohaté zkušenosti z mnoha oblastí ochrany průmyslových práv, neboť všichni dříve pracovali v renomované pražské patentové kanceláři.

NÁŠ TÝM 

 


  • Roman Hák

    Roman Hák je zodpovědný především za biotechnologické patenty a získal bohaté zkušenosti i v mnoha souvisejících oblastech průmyslových práv, včetně přípravy, podávání a řízení ve věci přihlášek vynálezů, připomínek, odporů, návrhů na zrušení, dodatkových ochranných osvědčení, a rovněž rešerší a analýz. Aktivně se účastní též několika patentových soudních sporů.


  • Pavel Janeček

    Pavel Janeček má bohaté zkušenosti v oblasti přihlášek vynálezů a užitných vzorů a řízení o nich, zejména pak v oboru farmaceutické chemie a agrochemie, jakož i s přihláškami a registrací průmyslových vzorů. Vynikl mimo jiné i při působení v oblasti zabezpečování překladů pro účely PCT přihlášek a EP validací.


  • Jaroslav Švestka

    Jaroslav Švestka má rozsáhlé zkušenosti zejména se zabezbečováním podávání přihlášek mezinárodních a zahraničních (PCT přihlášky, EP přihlášky, přihlášky komunitáních vzorů, přihlášky v nejrůznějších zemích světa), s rešeršemi a analýzami všeho druhu a s poskytováním analýz týkajících se patentovatelnosti či porušování, stejně jako při přípravě smluv (licencí) týkajících se průmyslových práv. Má klíčovou úlohu v řadě soudních sporů, jak domácích, tak zahraničních.

NAŠE FILOSOFIE

Spolehlivost
Naše práce je založena na hlubokém technickém a vědeckém základě, vysoce specializovaných znalostech, jakož i na obecné široké znalosti problematiky národní i mezinárodní ochrany průmyslových práv. Klíčovým faktorem pro úspěch při poskytování spolehlivých služeb našim klientům je naprostá přesnost a pečlivost partnerů, zaměstnanců kanceláře i všech externích spolupracovníků.

Dostupnost
Naše rozumná a konkurenceschopná cenová politika umožňuje, aby si naše služby mohli dovolit nejenom velké nadnárodní společnosti, ale i malé či středně velké podniky, či dokonce jednotlivci. Dalším aspektem naší dostupnosti je dostupnost v čase - v případě urgentních záležitostí jsme našim klientům k dispozici po celý den.

Flexibilita
Jsme připraveni přizpůsobit se všem rozumným požadavkům našich klientů. Klienti si mohou zvolit čas i místo setkání s námi, jsou vítáni v naší kanceláři, ale stejně tak se konsultace mohou konat v kanceláři klientů. Jsme k zastižení celý den, nejlépe prostřednitvím e-mailů a mobilních telefonů.

SLUŽBY

Licence

Příprava licenčních smluv

Zápis licenčních smluv do rejstříku

Ochranné známky

Podávání přihlášek ochranných známek, řízení o těchto přihláškách, udržování ochranných známel v platnosti

Podávání evropských komunitárních ochranných známek, řízení o těchto přihláškách, udržování ochranných známek v platnosti

Podávání evropských mezinárodních ochranných známek

Zabezpečování podání přihlášek ochranných známek do zahraničí

Správa portfolia ochranných známek

Rešerše a sledování

Analýzy porušování ochranných známek

Řízení o zrušení ochranných známek

Řízení o porušování ochranných známek

Patenty

Podávání přihlášek vynálezů a užitných vzorů, řízení o těchto přihláškách, udržování patentů a užitných vzorů v platnosti

Podávání evropských patentových přihlášek, řízení o těchto přihláškách, udržování přihlášek v platnosti

Zabezpečování validací evropských přihlášek

Podávání mezinárodních patentových přihlášek, řízení o těchto přihláškách

Zabezpečování podání přihlášek vynálezů do zahraničí

Správa patentového portfolia

Rešerše

Analýzy patentové čistoty (freedom-to-operate)

Analýzy porušování patentu

Řízení o zrušení patentů

Řízení o porušování patentů

Průmyslové vzory

Podávání přihlášek průmyslových vzorů, řízení o těchto přihláškách, udržování průmyslových vzorů v platnosti

Podávání evropských komunitárních průmyslových vzorů, řízení o těchto přihláškách, udržování vzorů v platnosti

Zabezpečování podání přihlášek průmyslových vzorů do zahraničí

Správa portfolia průmyslových vzorů

Rešerše

Analýzy porušování průmyslových vzorů

Řízení o zrušení průmyslových vzorů

Řízení o porušování průmyslových vzorů

Rešerše a analýzy

Jmenné rešerše

Rešerše na právní stav

Analýzy typu "freedom-to-operate"

Analýzy týkající se platnosti předmětů průmyslových práv

Analýzy týkající se porušování předmětů průmyslových práv

Vedení sporů

Řízení o porušování před českými soudy

Sporná řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR

Sporná řízení před Evropským patentovým úřadem

Sporná řízení před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM)

KONTAKT

HÁK JANEČEK & ŠVESTKA

Patentová a známková kancelář
U Průhonu 5
170 00 Praha 7
Česká Republika

TEL +420 266 704 659
FAX +420 266 704 660
EMAIL: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.